Personal informationResearch areaTeaching and guiding studentsInteresting technologyLinks to interesting sites
Rick van Rein, PhD student:
[SELECT TOPIC]

Beoordeling van studenten-opdrachten

Deze criteria zijn ontworpen voor afstudeeropdrachten, ofwel opdrachten waarbij je langere tijd aan een grote opdracht werkt, en waar een nadrukkelijke onderzoekscomponent in zit. Ik gebruik het lijstje ook voor andere beoordelingen, maar dan natuurlijk met de nadruk verschoven.

Deze criteria zijn niet geheim voor studenten; ik vind het belangrijk dat je weet waar je op beoordeeld wordt. Natuurlijk is elk beoordelingsproces subjectief en berust het op de ervaring van de docent, dus een keiharde rekensom zul je hieronder niet vinden.

Het lijstje van Duijvenstijn

Dit is een klassieker, die al jarenlang op bekladde en gekreukelde papiertjes bij bijna elke medewerker op de kamer verstopt ligt. De tweede lijst is specifieker en dus in mijn ogen handiger; deze is meer ter informatie. Het lijstje is bedoeld voor 65-middagen- en K/B/D-opdrachten.

 1. Is aan de opdracht voldaan?
 2. Zelfstandigheid
 3. Complexiteit opdracht
 4. Originaliteit/creativiteit
 5. Kwaliteit
 6. Kwantiteit
 7. Is de opdracht in de vereiste tijd afgelegd?
 8. Samenwerking met mentoren en/of commissieleden
 9. Tussentijdse rapportages
 10. Mondelinge eindvoordracht
 11. Eindverslag

Het lijstje van Fokkinga

Dit is bedoeld voor D-opdrachten.

 1. Resultaten
  • consistentie van de grote lijn (de centrale these)
  • relevantie (gerelateerd aan de opdracht)
  • originaliteit / eigen ideeen
  • wetenschappelijk gehalte
  • moeilijkheidsgraad
  • kwaliteit / kwantiteit
  • toegevoegde waarde voor het bedrijf --- indien van toepassing
 2. Verslaglegging
  • volledigheid (in verhouding tot de gewenste/toegestane omvang)
  • helderheid, leesbaarheid
  • precisie, correctheid
  • geschiktheid voor publicatie
 3. Literatuurverwerking
  • opsporing ervan
  • gebruik en verwerking ervan
  • beoordeling ervan (inschatting van de relevantie)
 4. Zelfstandigheid
  • initiatief
  • benodigde begeleiding
  • functioneren in een/de groep --- indien van toepassing
  • snelheid (voltooiing binnen de afgesproken tijd)
  • initiatief in tussentijdse `vrijwillige' rapportages
 5. Voordracht
  • afgewogen totaalbeeld van het werk
  • duidelijkheid (gerelateerd aan publiek of eisen)
  • getoonde deskundigheid n.a.v. vragen
  • verzorging

Afstudeerhandleiding

Hier staat een nog uitgebreidere lijst in. De afstudeerhandleiding is electronisch beschikbaar.