Personal informationResearch areaTeaching and guiding studentsInteresting technologyLinks to interesting sites
Rick van Rein, PhD student:
[SELECT TOPIC]

Automatische generatie van grafische interfaces met XML

(Ontwerpproject)

Als je soms op verschillende operating systems werkt, zoals Linux en Windows, dan is het ergerlijk als je sommige applicaties van het ene, en sommige van het andere platform wilt gebruiken. Want heel veel applicaties, vooral de grafische, zijn slecht overdraagbaar. En tools als Wine, Exceed en Cygwin zijn ook niet echt ideaal.

Binnen een operating system heb je hetzelfde met `widget collections', dat zijn standaardbibliotheken met buttons en windows en manieren om die aan te spreken. Als een programmeur een grafisch programma wil maken, moet hij vooraf kiezen voor zo'n widget collection, en die keus zit zo sterk in je code verweven, dat je je programma niet zomaar meer omschrijft naar een andere widget collection. Er zijn wel platformonafhankelijke talen, maar dan zit je weer per se; aan zo'n taal vast, en dat wil je ook niet altijd.

Het is dus beter om de keus van widget collection niet vantevoren al vast te pinnen. Veel beter is, als je een programma maakt, om de grafische interface in een conceptueel formaat te beschrijven, en dat automatisch om te zetten in code voor een specifieke widget bibliotheek op een specifiek operating systeem. In deze opdracht willen we daarvoor een set tools ontwerpen en bouwen.

Als je weleens HTML hebt gezien, dan weet je dat daar `tags' in staan. Mogelijk ken je XML ook al, dat is een extensible variant, waarin je zelf tags kunt bedenken. XML leent zich heel goed voor het uitdrukken van conceptuele constructies. Dus bijvoorbeeld niet `radio button' maar `selectie uit alternatieven'. En met een style sheet (zoiets ken je ook van HTML) kun je een XML document transformeren naar iets anders, desnoods zelfs programmacode! We willen in deze opdracht de specifieke code voor een bepaalde widget bibliotheek op een bepaald operating system en voor een bepaalde programmeertaal automatisch laten genereren met zo'n stylesheet.

Het belangrijkste onderdeel van deze opdracht is het bedenken van een XML-taal waarin je, onafhankelijk van programmeertaal of widget library of operating system, een conceptuele beschrijving van een grafische interface maakt. We willen een paar voorbeeldjes van grafische interfaces in die taal uitgewerkt zien, en een paar style sheets die grafische code genereren voor een bepaalde combinatie van programmeertaal, layout-stijl, widget library en operating systeem. We verwachten verder een methode om de gegenereerde code met de achter de grafische interface liggende functionaliteit te verbinden.

Stel je voor, als iemand deze toolset gebruikt om een ICQ client te bouwen, en hij gebruikt een portable compiler (zoals gcc/egcs) dan kan hij zonder veel problemen een grafische interface genereren voor zowel Netscape Foundation Classes onder MS-windows als voor Qt widgets onder X-windows. En misschien kan hij zelfs wel net zo gemakkelijk een tekst-interface genereren, handig voor telnetters! En dat alles niet door met de hand te programmeren, maar door simpelweg met een andere stylesheet andere grafische code te genereren.

Als deze toolset een succes is, dan willen we hem onder GNU licentie uitbrengen. Daarom ook willen we dat je de toolset en demo zo ontwikkelt dat die in hoge mate overdraagbaar is tussen systemen.


Ontwikkelende website, home.