Briefgeneratie volgens Nederlandse normen

Vul de velden in die van belang zijn, laat de rest open. Download dit systeem vanaf de moedersite.

Achtergrond: Deze briefstijl is conform NEN 1026 voor briefpapier, NEN 3162 voor het indelen van documenten, NEN 1025 voor enveloppen en NEN 3516 voor het ontwerp van formulieren. Bijgevolg passen de brieven rechtstreeks in vensterenveloppen. Met dank aan de LaTeX stijl voor Nederlandse brieven door Victor Eijkhout.

Adressering:
Cc.1:
Cc.2:
Antwoordadres:

Betreft:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Datum:[ BODY TEKST VOLGT AAN HET EIND ]

Afsluiting:
Ondertek.1: rol:
Ondertek.2: rol:

Voetitem.1:
Voetitem.2:

Bijlage.1:
Bijlage.2:
Bijlage.3:

Als je klaar bent:

[ MAAR EERST NOG DE BODY TEKST INVULLEN ]